نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

29 اسفند 1396

بدون مقدمه به سراغ مطلب می رویم، قاضیخان اوزجندی الفرغانی از علمای بزرگ حنفی مذهب می نویسد:


فاراد ان یکتب بدمه علی جبهته  شیئا من القرآن، قال ابوبکر الإسکاف رحمه الله تعالی: یجوز. قیل:  لو کتب بالیول قال:  لو کان فیه شفاء لا بأس به. قیل:  لو کتب علی جلد میتة قال: إن کان فیه شفاء جاز

کسی که خون از بینی او جریان پیدا کرده است، می تواند از خون خودش بر روی پیشانی اش چیزی از قرآن را بنویسد، ابوبکر اسکافی گفته است: که این کار جایز است، بلکه گفته شده: می تواند با بول بنویسد، اسکافی گفت: در صورتی که در  آن شفاء باشد، اشکالی ندارد. و گفته شده: اگر بر روی پوست مردار نوشته شود، اسکافی گفته: اگر در آن شفاء باشد، اشکالی ندارد

فتاوی قاضیخان.ج3 ص305.ط دار الکتب العلمیة

توهین به قرآن توسط علمای اهل سنت

توهین به قرآن توسط علمای اهل سنت

توهین به قرآن توسط علمای اهل سنت

 
شما که خود را منتسب به اسلام می دانید و چنین جسارات وقیحانه ای را به قرآن کریم می کنید، دیگر از دشمنان قرآن و دین چه انتظاری است؟
قضاوت با وجدان های بیدار!

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم