نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

11 فروردین 1397

معاویة بن ابی سفیان لعنة الله علیه از پلیدترین شخصیت های صدر اسلام است و جنایاتش هم در کتب شیعیان و هم در کتب اهل سنت به وفور یافت می شود، در این مطلب فحاشی یکی از علمای تراز اول اهل سنت "جریر بن عبدالحمید" را نسبت به معاویه به نمایش می گذاریم

ابن حجر عسقلانی در "تهذیب التهذیب" می نویسد:

وقال قتیبة ثنا جریر الحافظ المقدم لکنی سمعته یشتم معاویة علانیة

قتیبه گفته است: جریر حافظ برای ما حدیث گفت، اما از او شنیدم که علنی به معاویه ناسزا می گفت

تهذیب التهذیب.ج1 ص550.ط وزارة الاوقاف السعودیة

جریر بن عبدالحمید (امام و حافظ اهل سنت) و سب علنی معاویه

جریر بن عبدالحمید (امام و حافظ اهل سنت) و سب علنی معاویه

جریر بن عبدالحمید (امام و حافظ اهل سنت) و سب علنی معاویه

جریر بن عبدالحمید (امام و حافظ اهل سنت) و سب علنی معاویه

 
جایگاه "جریر بن عبدالحمید" در بین اهل سنت

وی از روات صحیحین می باشد. شمس الدین ذهبی امام جرح و تعدیل اهل سنت در ترجمه وی می نویسد:

جَرِیْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِیْدِ بنِ یَزِیْدَ الضَّبِّیُّ * (ع) الإِمَامُ، الحَافِظُ، القَاضِی، أَبُو عَبْدِ اللهِ الضَّبِّیُّ، الکُوْفِی

سیر اعلام النبلاء.ج9 ص9.ط موسسة الرسالة

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم