نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

23 دی 1396

دروغ و تهمت از جمله اقداماتی است که نواصب در برابر برهان قاطع مکتب تشیع به شدت از آن بهره می برند تا بتوانند مخاطبین و عوام ساده لوح را با لطایف الحیل از حق و حقیقت دور سازند، در این مطلب یکی از دروغ های آشکاری که ابراهیم سلیمان جبهان ناصبی به فخر الشیعة شیخ مفید رضوان الله علیه نسبت داده است را به نمایش می گذاریم
ابراهیم سلیمان جبهان ناصبی در کتاب "تبدید الظلام" می نویسد:
یقول (محمد ابن احمد النعمان المللقب بالشیخ المفید) ام اهل السنة شر من الیهود و النصاری
شیخ مفید گفته: اهل سنت از یهود و نصاری شرورتر هستند
تبدید الظلام وتنبیه النیام.ص494.ط رئاسة ادارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد
سوال ما از جماعت انتحاری:

شیخ مفید رضوان الله علیه در کدامیک از مولفاتش چنین حرفی را زده است؟
حقیقت این است که شیخ مفید رحمه الله در هیچ یک از کتب خود چنین سخنی نفرموده و نواصب _لعنهم الله_ مثل همیشه دست به دامن تهمت و دروغ شده اند

تهمت آشکار نواصب به شیخ مفید رضوان الله علیه

تهمت آشکار نواصب به شیخ مفید رضوان الله علیه

 

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم