نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

23 دی 1396

جماعت وهابی و انتحاری هر گونه تبرک و توسل جستن به آثار صالحین را شرک دانسته و مسلمین را به این بهانه مشرک می خوانند. در این مطلب تبرک جستن محمد بن ادریس شافعی به پیراهن شاگردش احمد بن حنبل را از کتاب محمد عمر سربازی بیان می کنیم تا ببینیم جماعت انتحاری حکم شرک شافعی را هم امضاء می کنند یا نه!
محمد عمر سربازی (عالم بزرگ و مشهور اهل سنت) در مقدمه خود "افهام الباری" بر صحیح بخاری می نویسد:
امام شافعی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در خواب دیدند. آن حضرت فرمود: سلام مرا به امام احمد برسان و بگو از این عقیده خود برنگرد و بر آن استوار باش. بعد از دیدن این خواب امام شافعی شاگردی فرستاد تا امام احمد را از این خواب مبارک اطلاع دهد. وقتی که شاگرد این خبر را به امام احمد رساند، امام احمد بسیار خوشحال شد و قمیص (پیراهن) خودش را به طور اظهار خوشی و پاداش این خبر خوش به شاگرد هدیه داد. بعد وقتی که شاگرد نزد امام شافعی آمد و او را از این موضوع مطلع نمود امام شافعی فرمود: تو حق دار تر به این قمیص هستی و چنان چه تو پریشان و ناراحت نمی شدی، این قمیص را از تو می گرفتم. اما یک کار بکن برو قمیص را در یک ظرف بشو که من به طور تبرک آنها را در نزد خود نگهداری می کنم و گاها از آن می نوشم
افهام الباری لابتداء البخاری.ص90
سوال از پیروان ابن تیمیه (قبح الله وجهه)
آیا محمد بن ادریس شافعی (امام شافعی ها) هم مشرک شده است؟

تبرک جستن شافعی به باقیمانده آب شستشوی پیراهن احمدبن حنبل

تبرک جستن شافعی به باقیمانده آب شستشوی پیراهن احمدبن حنبل

تبرک جستن شافعی به باقیمانده آب شستشوی پیراهن احمدبن حنبل

تبرک جستن شافعی به باقیمانده آب شستشوی پیراهن احمدبن حنبل

تبرک جستن شافعی به باقیمانده آب شستشوی پیراهن احمدبن حنبل

 

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم