نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

23 دی 1396

مکرر مشاهده می کنیم که مخالفین مکتب اهل بیت علیهم السلام وجب به وجب کتب شیعه را می گردند تا به زعم خود مطلبی پیدا کنند و آن را وسیله مضحکه و تمسخر شیعیان قرار دهند. اینطور که به نظر می رسد این جماعت از کتب مذهب خود غافل اند چرا که مطالب عجیب و غریبی که در کتب مخالفین وجود دارد را کمتر جایی می توان یافت. برای نمونه در این مطلب به راهکار علمی و دقیق مولوی محمد عمر سربازی برای سهولت زایمان بانوان اشاره می کنیم


مولوی محمد عمر سربازی از علمای بزرگ و مشهور اهل سنت است. کمتر کسی را می توان یافت که از جایگاه ایشان در بین اهل سنت بی خبر باشد، وی در کتاب "شفاء الاسقام و الاحزان" می نویسد:


برای دشوار زائیدن

(کتاب) موطا امام مالک را در دست خود گیرد انشاءالله فوری فرزند متولد میگردد


شفاء الاسقام و الاحزان.ص82.ط انتشارات اسحاقیه


واقعا سازمانهای مربوطه باید راهکار ایشان را به ثبت جهانی برسانند تا مردم جهان بتوانند از علم بی کران ایشان نهایت استفاده را ببرند
مخالفین بزرگوار! کسی که در خانه شیشه ای زندگی می کند، به سوی دیگران سنگ پرتاب نمی کند

قضاوت با شما...

راهکار محمد عمر سربازی برای سهولت زایمان

راهکار محمد عمر سربازی برای سهولت زایمان

راهکار محمد عمر سربازی برای سهولت زایمان

 

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم