نشر تحقیقات علماء و محققین در نقد و رد مخالفین

29 دی 1396

معاویة بن ابی سفیان و پسرش یزید دو تن از نواصبی بودند که در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام از هیچ ظلمی فرگذار نکردند، در این مطلب سرنوشت جسد ناپاک دو تن از دشمنان درجه یک اهل بیت علیهم السلام را به نمایش می گذاریم

ابن اثیر جزری (از علماء و مورخین بزرگ اهل سنت) در کتاب "الکامل فی التاریخ" می نویسد:

فنبش قبر معاویة بن أبی سفیان فلم یجدوا فیه إلا خیطا مثل الهباء ونبش قبر یزید بن معاویة بن أبی سفیان فوجدوا فیه حطاما کأنه الرماد

قبر معاویة بن ابى سفیان را شکافتند و نیافتند در آن مگر نخی همانند گرد و خاک، و قبر یزید بن معاویه را شکافتند و در آن نیافتند مگر چوب سوخته‌ای که همانند خاکستر شده بود

الکامل فی التاریخ.ج5 ص78.ط دار الکتب العلمیة
نهایة الارب فی فنون الادب.ج22 ص33.ط دار الکتب العلمیة

جسد معاویه و یزید در قبر

جسد معاویه و یزید در قبر

 

اعتبار کتاب "الکامل فی التاریخ از زبان مولفش (ابن اثیر)

 

ابن اثیر در مقدمه کتابش می نویسد:

 

ولا أقول إنی أتیت على جمیع الحوادث المتعلقة بالتاریخ فإن من هو بالموصل لا بد أن یشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب ولکن أقول إنی قد جمعت فی کتابی هذا ما لم یجتمع فی کتاب واحد ومن تأمله علم صحة ذلک فابتدأت بالتاریخ الکبیر الذی صنفه الإمام أبو جعفر الطبری إذ هو الکتاب المعول عند الکافة علیه والمرجوع عند الاختلاف إلیه فأخذت ما فیه من جمیع تراجمه لم أخل بترجمة واحدة منها وقد ذکر هو فی أکثر الحوادث روایات ذوات عدد کل روایة منها مثل التی قبلها أو أقل منها وربما زاد الشیء الیسیر أو نقصه فقصدت أتم الروایات فنقلتها وأضفت إلیها من غیرها ما لیس فیها وأودعت کل شیء مکانه فجاء جمیع ما فی تلک الحادثة على اختلاف طرقها سیاقا واحدا على ما تراه

من نمی گویم که همه ی حوادث تاریخی را جمع کرده ام، زیرا کسی که در موصل است، از آنچه در دورترین نقطه ی شرق و غرب است نمی تواند اطلاع دقیق کسب کند، ولی می گویم در این کتابم هر چه که تاکنون در یک کتاب جمع نشده بوده را جمع کرده ام، و هر کس در آن بنگرد صحت این مطلب را خواهد دانست. پس - در ذکر حوادث -  از کتاب تاریخ کبیر که آن را امام ابوجعفر طبری تالیف کرده شروع می کنم. زیرا آن کتابی است که همه به آن اعتماد کرده، و هنگام اختلاف به آن مراجعه می کنند. پس تمام شرح حال های آن را آورده ام

الکامل فی التاریخ.ج1 ص6.ط دار الکتاب العربی

جسد معاویه و یزید در قبر

 

اللهم العن النواصب

وب سایت مدافع امامت

وب سایت مدافع امامت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت
کتابخانه عقیده
سید محمد یزدانی
آیت الله سید علی میلانی آیت الله میلانی امام حسین سید علی میلانی عزاداری محرم